รายชื่อประเทศที่คนไทยสามารถไปได้โดยไม่ต้องขอ VISA

Image

รายชื่อประเทศที่คนไทยสามารถไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า 

 • Cambodia 14 days
 • Brunei 14 days
 • Bahrain 14 days
 • Japan 15 days
 •  Philippines 30 days
 • Laos 30 days
 • Vietnam 30 days
 • Malaysia 30 days
 • Singapore 30 days
 • Hong Kong 30 days
 • Macau 30 days
 • Maldives 30 days
 • Seychelles 30 days
 • South Africa 30 days
 • Mongolia 30 days
 • Turkey 30 days
 • Russia 30 days (ทางรัสเซียเขามีกฏว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่ต้องวีซ่าเข้ารัสเซ๊ย ถ้าพำนักอยู่ภายในเมืองเดิมเกิน 3 วัน จำเป็นต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์กงสุลของรัสเซียนะครับ มิฉะนั้นตอนขาออกประเทศจะโดนปรับเงิน !! แต่ส่วนมากถ้านอนตามโรงแรมเขาจะลงทะเบียนให้เลย แต่ถ้าไปบ้านเพื่อนหรืออย่างไร รบกวนศึกษาตรงนี้ด้วยนะครับ)
 • Vanuatu (ประเทศวานูอาตู เป็นประเทศเกาะเล็กแถบ Pacific ค่อนไปทาง Australia) 30 days
 • Indonesia 30 days
 • Cook Island 31 Days
 • South Korea 90 days
 • Argentina 90 days
 • Brazil 90 days
 • Chile 90 days
 • Ecuador 90 days
 • Georgia 90 days ประเทศนี้เป็นหนึ่งในอดีตโซเวียตเก่าครับ หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าคนไทยไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเช่นกัน (อ้างอิงความเห็นที่ 24)
 • Haiti 90 days
 • Dominican Republic 3 Months
 • Fiji 4 months = about 120 days
 • Panama 180 days
 • Peru 183 days
 • Bermuda 180 days

รายชื่อประเทศที่คนไทยสามารถขอ Visa on arrival ได้

 • Sri Lanka ค่าวีซ่าประมาณ $20 อยู่ได้ 30 วัน
 • Oman
 • Jordan ค่าวีซ่า JOD20 หรือประมาณ 1,000 บาท อยู่ได้ 30 วัน
 • Papua New Guinea ค่าวีซ่าไม่เกิน 1,000 บาท อยู่ได้ 60 วัน
 • Iran ขอวีซ่าก่อนเดินทาง ค่าวีซ่าไม่แน่ใจแต่อยู่ได้ 15 วัน
 • Nepal
 • Ethiopia* ค่าวีซ่าประมาณ $20-30
 • Kenya
 • Tanzania*
 • Zimbabwe*
 • Mauritius
 • Madagascar
 • Timor Leste (ติมอร์ตะวันออก)
 • Armenia อดีตโซเวียตเก่าเช่นเดียวกัน ค่าวีซ่าประมาณ $40
 • Bolivia ค่าวีซ่า $52
 • Mali* อันนี้อยู่แถบ West Africa คนไทยคงไม่ค่อยอยากไปรึปล่าว
 • Mozambique ค่าวีซ่าไม่ทราบแต่อยู่ได้ 30 วัน
 • Uganda* ค่าวีซ่า US$50
 • Togo* ค่าวีซ่าไม่ทราบแต่อยู่ได้ 7 วัน

*สำหรับการเดินทางไปยัง 6 ประเทศที่าวเอาไว้ ทุกท่านจำเป็นต้องมีสมุดเล่มเหลืองยืนยันการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดต่างๆในแถบแอฟริกา เช่น มาลาเรีย ไทฟอย ไข้เหลือง ฯลฯ ยังไงขอให้ศึกษาข้อมูลเรื่องโรคที่ต้องป้องกันก่อนการเดินทางไปยัง 4 ประเทศนี้ด้วย

รายชื่อประเทศที่คนไทยสามารถไปได้โดยมีเงื่อนไขบางประการ

 • Taiwan ถ้ามีวีซ่าอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย หรือ เชงเก้น ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถเข้าไต้หวันโดยยกเว้นวีซ่าได้ 30 วัน เข้า Web ไปกรอกแบบฟอร์ม แล้ว print ออกมา เวลาเดินทางก็ยื่นเอกสารใบนี้พร้อมวีซ่าที่เราอ้างถึง เดินทางได้เลย
 • Mexico ถ้ามีวีซ่าอเมริกาที่ยังไม่หมดอายุ สามารถพำนักได้โดยยกเว้นวีซ่า 180 วัน
 • Puerto Rico เงื่อนไขเดียวกัน Mexico อันนี้ขอแก้ไขนะครับ ถ้าเดินทางมาจาก USA เพื่อเข้า Puerto Rico ยกเว้นวีซ่าและอยู่ได้ 30 วัน
 • Bulgaria ถ้ามีวีซ่าเชงเก้นหรือโรมาเนีย สามารถพำนักได้ 90 วัน
 • Kosovo ถ้ามีวีซ่าเชงเก้นที่ไม่หมดอายุ สามารถพำนักอยู่ได้ 15 วัน
 • Ireland ถ้ามีวีซ่าUK ไม่หมดอายุสามารถอยู่ได้ 90 วัน
 • Costa Rica ถ้ามีวีซ่าญี่ปุ่นที่มีอายุเกิน 6 เดือน หรือ วีซ่าจากประเทศ Liechtenstein, Norway, Switzerland สามารถพำนักได้สูงสุด 30 วัน

Sources

http://pantip.com/topic/31863824

http://www.manager.co.th/daily/viewnews.aspx?NewsID=9560000087798