รายชื่อประเทศที่คนไทยสามารถไปได้โดยไม่ต้องขอ VISA

รายชื่อประเทศที่คนไทยสามารถไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า  Cambodia 14 days Brunei 14 days Bahrain 14 days Japan 15 days  Philippines 30 days Laos 30 days Vietnam 30 days Malaysia 30 days Singapore 30 days Hong Kong 30 days Macau… Continue reading